Silverdalen
Tel. Lönneberga 84.

Vid femton års ålder började innehavaren arbeta vid Trollebo yllefabrik i Älvsborgs län, där han stannade i tjugo år, under vilken tid han avancerade till spinnare. 1918 startade han egen firma i manufakturbranscen i Vårgårda och drev denna i tjugo år, varefter han överlät densamma och flyttade till Silverdalen, där han övertog sin nuvarande rörelse. Den är belägen i en träfastighet, som byggdes 1925, och 1940 taxerad till 8500 kronor, och brandförsäkrad för 12500 kronor. Förutom affärslokal inrymde den även bostadslägenhet. Butiken hade ett centralt läge och var försedd med modern inredning. Försäljningen omfattade alla till branschen hörande varor, som fördes i rikhaltig sortering, som underkläder, färdiga barnkläder, kostymer, filtar, gardiner och dyligt. Innehavarens hustru deltog också i arbetet i firman. Karl Anton Hafström var född den 24 november 1881 och son till byggmästaren L. E. Hafström o.h.h. Klara Hafström. Den 18 november 1906 gifte han sig med Anna Sundström. Barn: Helmer född den 5 november 1907, och Sigrid född den 1 november 1909.

Fastigheten finns alltjämt, år 2003, kvar och ligger på Centralgatan i korsningen vid mejerigatan snett mitt emot Betelkapellet, som ligger intill gamla mejeriet och nuvarande brandstationen.

Billy Thapper