Silverdalen Tel Lönneberga 72

År 1910 började innehavaren inom charkuteribranschen i U:S:A. där han under tre perioder vistas sammanlagt trettio år. Varunder han dock även var verksam i andra yrken. Den 3 augusti 1922 startade han egen firma i Silverdalen i den då nyuppförda fastigheten, som inrymde butik, lager och privatbostad, den var taxerad till 16000 kronor och brandförsäkrad för 30000 kronor. Under den första tiden uppköptes levande djur till slakt, varefter alla slags charkuterivaror tillverkades. Senare inköptes kött och fläsk från kontrollslakteriet i Hultsfred. I den egne fabriken tillverkades sedan cirka 70% av de charkuterivaror, som firman försålde direkt till konsumenter.

Fabriken var utrustad med erforderliga maskiner och i alla avseende hygieniskt inredd butik. Butiken var klädd med vitt kakel och försedd med glasmonterad marmordisk och elektrisk driven rostfri köttkvarn. Firman som var den enda i sin bransch på platsen, sysselsatte ett biträde. Axel Melker Falk var född den 18 februari 1888 och son till jordbrukaren K.A. Falk o.h.h. Hulda Maria f. Nilsson. Den 15 februari 1917 gifte han sig i Chicago med Anna Erika Andersson. Barn: Ruth Ingegerd, född den 29 januari 1926.

I slutet på 1920-talet reste Axel Falk återigen till Amerika och då sålde han fastigheten till slaktare Emil Lindeberg i Lönneberga. Men Lindberg bedrev själv inte någon verksamhet i lokalerna i Silverdalen utan hyrde ut lokalerna. Först till Wilhelm Skoglund och därefter till Harald Krafft.

Krafft 1932 – 34
Den 12 maj 1932 skrev Harald Krafft kontrakt med Emil Lindberg om att hyra fastigheten. Harald Krafft var född den 26 mars 1894 och var gift med Dolly, som var född den 15 september 1898. De hade två söner: Lennart som var född den 29 mars 1923 och Birger som föddes 8 juli 1933 i köket i bostadsfastigheten som låg över butikslokalen. Birger har berättat för mig hur hans far, Harald, cyklade omkring på en gammal Rex-cykel i byarna och köpte upp slaktdjur hos bönderna, som sedan levererade till slakteriet i gårdshuset bakom affärslokalen.

Bröderna Taudien
Gösta Lindberg (son till slaktare Emil Lindberg) som numera bor i Vimmerby och fyller 92 år den 15 augusti 2003, har berättat för mig att hans far Emil sedan sålde fastigheten i Silverdalen 1934 till en man med tyskt ursprung, som hette Taudien. Denne Taudien drev tillsammans med sönerna Nils , som var född 1911 och Otto som var född 1914, slakteri och charkuterirörelsen mellan åren 1934-1937. Såväl Harald Krafft som fadern och bröderna Taudien tillverkade och levererade färdiga charkuterivaror även till Emil Lindbergs charkuteributik i Lönneberga.

Falk tillbaka 1938
Till julhelgen 1937 kom Axel Falk tillbaka från U.S.A. och köpte då tillbaka sin gamla fastighet från Taudiens. Men eftersom fastigheten då även inrymde en hattaffär, ville Falk inte köra ut dessa hyresgäster, utan inredde då en ny charkuteriaffär ute i gårdshuset, där han startade upp på nytt 1938, och därefter drev han rörelsen fram till 1945. Axel falk avled den 21 februari 1969.

Harald och Harry
Nästa innehavare var Harald Alvin och Harry Andersson med makan Asta samtliga från Vimmerby, kom till Silverdalen 1945 och övertog charkuteributiken efter Falk. Alvin var kvar i firman en kortare tid, medan Harry Andersson drev rörelsen fram till 1952, då nästa ägare tog över.

Tiedmans sist
Det var Gösta Tiedman och hans hustru Mary som tog över 1952, och så småningom, närmare bestämt 1960, flyttade till nya lokaler i det nybyggda hyreshuset på parkvägen, mitt emot Folkets Hus. Den nya butiken hade då ett betydligt större sortiment och ingick i VIVO-kedjan.
Gösta Tiedman kom ursprungligen från Kisa, men efter en period som charkföreståndare i Konsum i Virserum, kom han till Konsum i Silverdalen, där han innehade samma befattning mellan åren 1948-52.
Han avled i juli 1967, men makan Mary drev affären tillsammans med en anställd, Margareta Kennmark fram till november månad samma år, då den upphörde.
Gösta Tiedman var även en känd profil i idrottskretsar då han var fotbollstränare i såväl IF Hebe i Silverdalen samt andra klubbar i granskapet

Billy Thapper