Ernst Franssons skomakeri

Silverdalen.

Vid 12-13 års ålder började innehavaren i yrket i sitt föräldrahem i Hässleby socken, där fadern var lantbrukare, men även sysslade med skomakeri. 1927 lämnade han hemmet och övertog denna verkstad i Silverdalen, där hans broder Oskar tidigare bedrivit skomakeri i tre år. Den var centralt belägen i en träfastighet, som byggdes 1915. Taxerad år 1940 till 6000 kronor och brandförsäkrad för 9300 kronor. Den inrymde även bostad. Verkstaden var stor och ljus samt försedd med erforderliga maskiner, vilka senare ytterliggare skulle kompletteras. Huvudsakligen utfördes alla slag av reparationer, firman hade en stor kundkrets såväl samhället som på den omgivande landsbygden. Uteslutande förstklassiskt material användes i arbetet. Innehavaren var medlem av Sveriges Skomakeriidkares och Skohandlares Riksförbund. Ernst Vilhelm Fransson var född den 21 maj 1906 och son till lantbrukaren och skomakaren Frans Aug. Johansson o.h.h. Augusta f. Sandell. Den 1 september gifte han sig med Tekla Ottilia Karlsson. Barn: Maj-Britt född den 10 Januari 1930.

Billy Thapper