Ett litet utdrag om Albert Engström

Bäckfall, Lönneberga socken, Kalmar län. Under åren 1910 – 26 kallades stugan ”Kullåkra ”. Utdrag ur HFL. 1/4 Mtl. Bäckefall Eger: Albert Engströms Mormor: Enkefru Maria Catharina Petronella Lindner född Marcellus den 28/7 1812 i Silfverhult, Lö.

Vigd i Silfverhult 20/2 1842 med Pastorn i Hvena: Peter Johannes Lindner f: 21/8 1811 i Åkarp, Lö. (A.E. Morfar). Död: 31/5 1849.

Dottern Antigonia Margaretha Lindner f: 15/12 1843 i Västra Hults kronogård, Hvena. (kallades ”Gonny”).

Enkefrun och dottern hitkom från Hvena 1850. Ett längre utdrag finns, kontakta oss!