Firma Helge Svensson

Firma Helge Svensson
Lönneberga tel: 82

Byggnadsindustri

Innehavaren började vid 21 års ålder hos byggnadsfirman Lundahl & Samuelsson som vanlig byggnadssnickare. Med intresse och energi ägnade han sig åt sitt yrke och har innehaft anställning hos olika firmor, tills dess han 1938 startade eget företag i Lönneberga. Han har under de få år han innehaft firman hunnit med en stor del inom byggnadsfacket, bl. a. har han uppfört de flesta privatvillor i Lönneberga och Silverdalen samt utfört större byggnadsarbeten åt direktör och disponent Esmark i Silverdalen och för Nässjö  – Oskarshamns järnväg i Mariannelund och Berga. Antalet anställda varierar mellan åtta och tio personer.
Fastigheten var 1940 taxerad till 6000 kronor och brandförsäkrad för 13500 kronor. Den byggdes 1933.
Karl Helge Svensson är född den 12 december 1905 och son till lantbrukaren Adrian Svensson o.h.h. Dorotea Andersson. han gifte sig den 29 november 1931, och Bror Helge Bertrand, född den 7 januari 1934.

Billy Thapper