Fredrik Nilsson efterträdare. Papperhandel. Inneh. Astrid Rosberg Lönneberga telefon nr 102.

 

Rörelsen som startades 1922, övertogs 1931 av Astrid Rosberg. Affären var ljus och rymlig och försedd med modern inredning, och firman var välsorterad i alla till branschen hörande varor såsom skrivutensilier, pappersvaror, kemisk-tekniska artiklar, förbandsartiklar, dagliga och veckotidningar, fotografiramar, film och konfektyrer m.m. Innehavarinnan drev även en välrenommerad syatelje´ för damsömnad. Astrid Rosberg var född 9 april 1899, dotter till lantbrukaren Axel Larsson och hans hustru Emilia född Gustavsson samt gift sedan den 26 maj 1923 med lantbrukare Einar Rosberg, vilken avled 1928. Deras son Are föddes den 7 augusti 1925.

 

Billy Thapper