Här kommer en grundlig sammanställning om Lifen av Stig Karlsson som lovat att leta mera

Samuel Johan /Andersson/Lif född 18240510 på soldattorpet Bäckfall i Hessleby socken,far:soldaten Anders Petter/Smuelsson/Lifv och hans h.Catharina Samuelsdotter

Ur generalmönsterrulla Grimmestorps Rote Ingatorps socken

1844-1847 SAMUEL JOHAN LIF

Född 1824 noterad ogift och antagen den 14 febr.1844 får ad.interimt avsked den 5 febr.1847

Antagen som Ryttare för rote 87 Grimmestorp i Ingatorps socken den 14 febr.1844 bor vad man vet troligen aldrig på ryttartorpet,gifter sig den 21 nov.1845 med:

Sara Lena/Helena/ Pettersdotter född 18230708 i Skuru Bellö socken

föräldrar bonden Petter Jonsson och h.h.Annica Pettersdotter

Hustrun hade minst 2 oäkta barn

Dottern Josefina född 18520105 i Åstugan Lönneberga

Ett namnlöst gossebarn född 18550313 i Hallingebergs socken och död där samma år.

Husförhörsl.A:9 Lönneberga 1836-44 s.111

Soldattorpet nr.102 Sandstugan på Haddarps ägor Samuel bor hos föräldrarna

noterad som flyttad 1839 t.Björnhorva

Husförhörslängd A:9 1836-44 s.133

Haddarps ägor Björnhorva sambrukas med Sandstugan

Samuel Johan hitfl.1839 bortfl.till Döderhult 1842

Finns noterad i inflyttningslängd för Döderhult 18421003 BI:I s.26

Åter från Döderhult 18431029 BI:I s.56

Vigselbok Lönneberga 18451121 EII:I s.39

Samuel Johan Lif brudgummen husar vid Smålands

Sara Lena Pettersdotter Kungl.husarregemente,bruden piga i Sandstugan

Födelsebok Lönneberga 18451226 CII:I s.9

Johan Stefanus fader husaren Johan Lif boende i Sandstugan och hans hustru

Sara Lena Pettersdotter

Dödbok Lönneberga 18460607 EII:I s.9

Johan Stefanus från Sandstugan far:husaren Samuel Johan Lif och h.Sara Lena Pettersdotter

Husförhörslängd A:10 Lönneberga 1843-51 s.82

Soldattorpet nr.102 Sandstugan på Haddarps äg.

Samuel noterad tillsammans med föräldr.och hustru samt sonen Joh.Stefanus

Inflyttad fr.Döderhult 18431029(Döderhult BI:I s.56)

Det finns en särskild skrivelse lydande:

Till pastorsämbetet i Lönneberga socken

Vid Aspelands härads sommarting detta år dömdes förre husaren Samuel Johan Andersson Lif från Lönneberga att för rån,kyrkostöld och inbrottsstöld mista lifvet genom halshuggning

-?- å kronofogdeämbetet den 2 december 1853

C.Kronholm

I husförhörslängden finns ytterligare noteringar som tyvärr är oläsliga

Födelsebok Lönneberga 18520105 CII:I s.25

Josefina oäkta dotter till fästningsarrestanten Samuel Johan Lifs hustru Sara Lena Petterdotter i Åstugan

 

Husförhörslängd A: 12 Lönneberga 1851-56 s.71

Backstugan Åstugan på Haddarps ägor

Sara Lena bor här tillsammans med svärföräldrarna och sin oäkta dotter

Svärfadern avlider här 1855

Husförhörslängd A:13 Lönneberga 1856-62 s.93

Backstugan Åstugan på Haddarps ägor

Sara Lena bor med svärmor och oäkta dotter här åtminstonde fram till 1858

Noterat:framfödde 18550313 i Hallingeberg ett oäkta gossebarn som afled ibidem

Den 25 sept enl.betyg från prosten Rosengren

 

Samuel hade militär anknytning på farssidan från mitten av 1700-talet

nedan en enkel antavla för Samuel på farssidan:

Far:

Anders Petter/Samuelsson/Lifv

Född 18000606 Brokabo,Västra Ryd

Soldat i Bäckfall,Hessleby och Sandstugan,Lönneberga

Död 18550819 i Åstugan,Lönneberga

Mor:

Catharina Johansdotter

Född 17920128 Sävsryd,Pelarne

Död efter 1860(saknar dödbok)

 

Farfar:

Samuel/Carlsson/Svensk

Född 17650801 i Bygdås,Ingatorp

Ryttare i Övrabo,Ingatorp och Brokabo Västra Ryd

Död 18100505 i Skräddarehem,Tidersrum

Farmor:

Anna Catharina Andersdotter

Född 17660427 Säldefall,Ingatorp

Död 18270402 Hästhagen,Västra Ryd

 

Farfarsfar

Carl Seldegren

Föddberäkn.1730

Soldat för Bygdås,Ingatorp

Död 17720314 i Bygdås sold.torp

Farfarsmor:

Catharina Jonsdotter

Född och död(hittills osäker)