Hällefors Manufaktur& Modeaffär

Inneh. M Axelsson
Tel. Lönneberga 65.

Efter sin konfirmation började innehavaren Ernst Axelsson lära inom skrädderiyrket i Kristberga socken, Östergötland, där han arbetade i två år, varefter han flyttade till Stjärnarp och innehade anställning där i ett år. 1900-1909 konditionrade han i Linköping hos fler välkända firmor, varpå han flyttade till Oskarshamn och under åren 1909-1919 tjänstgjorde såsom tillskärare i firman Felix Karlsson, sedermera firman Bröderna Felixsson. 1919 startade han egen firma i samma stad under firmanamnet Ernst Axelssons skrädderi och Herrekiperingsaffär. Han drev denna rörelse fram till 1927, då han flyttade till Silverdalen och övertog den dåvarande rörelsen. Dessa lokaler omfattade butik, kontor, provrum, verkstad och därtill hörande utrymmen. På tomten finnes dessutom en bostadsvilla i två våningar. Taxeringsvärdet var år 1940 16500 kronor och brandförsäkringsvärdet var 40000 kronor. Läget var centralt och samtliga lokaler var förstlassiskt inredda. Firman försålde alla till branschen hörande varor samt hattar, mössor, skinnvaror o. dyl. Skrädderiavdelningen åtog sig alla arbeten inom herr- och damskrädderi. Goda varor och välgjorda arbeten har förskaffat en stor kundkrets i samhället och från den kringliggande landsbygden. Affären sköttes av familjemedlemmarna, varjämte 1-3 skrädderiarbetare varit anställda i företaget.

Ernst Vilhelm Axelsson var född 18 november 1882 och var son till lantbrukaren A. A. Karlsson. Den 12 januari 1907 gifte han sig med Helena Maria Larsson. Barn: Doris Maria född den 25 december 1907, avlade studenten 1928 och gift med d:r Olof Göransson, Stockholm, Rut Alice, född den 14 oktober 1911, gift med verkstadschefen Axel Alm Målilla, Karl Erik Wilhelm född den 27 januari 1918, examinerad sjökapten, reservofficer, Gunnar Ernst född den 8 april 1921, anställd vid flygvapnet, och Britt Louice, född den 12 december 1925.

Ny ägare.
Rörelsen övertogs 1946 av Zaag Gardelöf från Målilla, som drev lokalerna under ett år. Zaag var född 1920 och var alltså endast 26 år då. Året därpå 1947 öppnade han butik i Målilla. Nästa ägare var Harald Lindberg från Dalarna, som hade herrekipering i två år. Lindberg som var född 1906 ( och alltjämt var i livet år 2003 och boende i Dalarna, dit han återvände) sålde firman till Valdemar Nilsson från Målilla och Rune Haglund från Rosenfors år 1948.

Upphörde 1958
Rune Haglund var född den 10 december 1923 och drev de senaste åren rörelsen ensam fram till 1958, då firman upphörde. Nu bor Rune Haglund i Huskvarna och när jag pratade med honom i juli år 2002 är han alltjämt pigg och vid relativt god vigör.

Han berättar att han efter sin sejour i Silverdalen flyttade till Jönköping, där han arbetade inom försäkringsbranschen i många år. Rune Haglund minns med glädje tillbaka på tiden i Silverdalen och nämner speciellt de tre kvinnliga expediterna han hade anställda i butiken. De hette Alice Kennmark, Anna-Greta Tapper och Laila Nilsson ( Lockström), varav den sistnämnda alltjämt finns kvar i livet år 2003.

Fastigheten finns alltjämt kvar och är idag ombyggd till bostadsfastighet. Den ligger på Centralgatan snett mitt emot f.d. Falks Kafé.

Billy Thapper