Historiska namn

Här kan ni studera gamla hävdvunna platser  på Åkarps marker. Alla i byn tycker att det är viktigt att alla de gamla namn som användes på skogen måste bevaras åt framtiden och kommande generationer.
Nu finns alla namn placerade på en karta som kan studeras vid åbron i Åkarp, skyltar i gjuten aluminium finn utsatta på platserna i skogen.

 • Gubbkärret
 • Gisemosse
 • Livasån (Lillån)
  Lillån rinner mellan sjön Linden och Silverån, i ån finns ett bestånd av bäcköring. Det finns även en populär angelfisk som har flera namn såsom äling, siling. Flodpärlmussla trivs i det klara och kalla vattnet.
 • Sandbäckskärret
 • Rômpehôl (römpehål, rumpehållet)
  Av namnet framgår att det är det mest otrevliga stället att vara vid.
 • Tranemokuppemossen
 • Grävlingestenmossen
 • Stora källekärret
 • Lilla källekärret
 • Hiet
 • Älgsängarna
  Härifrån har jaktlaget skrämt iväg många älgar, det är en hög platå och lugnt område för allt vilt
 • Skovelkärret
  Det är två kärr som på kartan bildar två skovlar med huvud emellan.
 • Kavelbroarna
  Vattensjuk mark. Ägovägen ut mot Källekärren, även kallad ”falkas väg”, gick i kärrkanten. Trästockar lades tätt i kärret som fick sjunka ner, vilka man sedan kunde köra alla transporter på.
 • Ävjebäcken
 • Johans kärr
  Har fått namnet efter sin sista brukare, Johan i Grönlid.
 • Konstans mosse
  Konstan Johansson dikade ur mossen och odlade den några år innan den sjönk och blev för sur att odla.
 • Högalids mosse
 • Dalkärret
 • Göstas horva
 • Gräskullekärret
 • Timmermossen (klumpmossen)
 • Offerkälla
  För lång tid tillbaka ansågs källan förborga goda andars hemvist. Man offrade i den under viss andakt och bad om hjälp vid skilda tillfällen. För att en källa ska besitta sådana andliga egenskaper måste den rinna upp ur jorden och rinna mot norr.Axel Johansson född 1888 har berättat om att han och kamraterna plockade mynt i källan.
 • Gölmossen
 • Falkkärret
 • Hjortahiet
 • Getkärret
 • Stämmekärran
  Uppodlad mosse. Läs berättelsen två bäckar och ett kärr.
 • Ryttarekärret
 • Fällebyäng
 • Gustavs lycka
 • Byängarna
 • Blåbärsmossen
 • Blomsmåla
 • Krönsnäs
  Soldattorp som är borta
 • Skävehorva
 • Högalid
 • Liljeholmen
  Ett gammalt torpställe som mustocken finns kvar av
 • Fridsborg
 • Grönlid
 • Stjärneberg
 • Starfloen
 • Björksholmen (falkens)
 • Brokemosse
 • Bläsfällan
  I gånen tid var det en slåtteräng. Strax söder därom syns jordkullar, det berättas vara gravar efter en drabbning med Danskarna då de i juli månad 1612 rövade Lönneberga Kyrka och prästgård.
 • Vanérs land
 • Patlia
 • Bolsterbackarna
  Högt berg starkt sluttande mot norr denna sluttning är täckt med vitmossa, tjock och hög. Den är mjuk att gå på som bolstrar.
 • Kroklia
 • Lysningsberget
 • Trollgatan
 • Kvarnstenshällarna
  Detta är nog här den äldsta industrin har varit i Åkarp. Man har huggit sten framförallt till kvarnstenar, flera stycken ligger där som är halvfärdiga. Ingen vet för hur länge sedan verksamheten pågick.
 • Petalesten
  En sten som det går att röra på. Nu har det vuxit upp ett träd vid stenen som gör att den ligger stadigt.
 • Runkesten
  En sten det fortfarande går att röra på.
 • Grävlingesten
  Jätteblock med grävling eller rävgryt under.
 • Sandbäcken
  I dess början på åkarps marker är det mycket sand och sten.
 • Struttebäcken
  Den kommer från bolsterbackarna och struttar utför.
 • Trehörningsgölen
  En göl som gränsar mot Åkebo, det har fiskats i mycket lång tid i gölen för man kan se en gammal båt (uthuggen stock) vid ena stranden.
 • Källekärsåsen
 • Vedtorget
 • Tjärdalen
  Där man förr gjorde tjära av stubbar.
 • Misionslannet
  När Nordöstra Smålands missionsförbund bildat avd. i Lönneberga köpte dom ett markområde av en bonde i Åkarp, för att bygga missionshus på ”Betanien”. Den som sålde marken ville gärna ha motsvarande åkermark på annat ställe. Då intresset för missionsföreningen och andan inom den var god, hjälptes många åt och odlade upp till åker motsvarande areal. Därav namnet.
 • Åkebolyckorna
  Lyckorna ligger bredvid gamla vägen som kommer från Åkebo. Danskarna lär ha kommit denna väg när dom brände Lönneberga Kyrka.
 • Byängsvägen
 • Pukesten (pukekvarn)
 • Nisses sten (generalpasset)
  Stenen har fått sitt namn i modern tid omkring år 1988. Det var vid en älgjakt Nisse stod på älgpass en bit från stenen. En stor tjur kom fort som ett lokomotiv och Nisse som är en erkänt duktig skytt avlossar ett skott, men tjuren bara ökar farten och försvinner. När vi tillsammans senare kontrollerar skottplatsen visar det sig att skottet tagit denna stora sten. En svåger till Nisse sa ” att du kunde missa på det här stället det är ju ett  ”generalpass” Nisse han visade med armarna hur stor tjuren var och taggarna han inte han räkna, hornkronan var nedvikt över öronen det såg ut som älgen hade en baskermössa på sig sa han. Historier har alltid Nisse varit bra på