Martin Gustavssons Hovslageri & Smidesverkstad
Lönneberga, Telefon nr 39

Smidesmästare Martin Gustavsson började vid aderton års ålder praktisera i yrket i Ekeby församling, Skaraborgs län, och arbetade där under ett och ett halvt år. Han innehade därefter en kortare tid anställning i Mariestad och flyttade därpå till Göteborg, där han under åtta månader arbetade som smed vid Lindholmens Båtvarv. Han innehade därefter tillfälliga konditioner (= äldre fackspråk för anställning som gesäll eller arbetare) på olika platser, till dess värnplikttjänstgöringen började och efter dess slut erhöll han anställning vid Götaverken i Göteborg. Han arbetade därefter till maj 1917 vid Tidans-Nykvarns kraftstationsbygge som smed och innehade därpå till i januari 1918 en kondition som smed i Tidaved.
Därefter var han till den sjätte oktober 1919 anställd hos smedmästare K.J. Nilsson i Lönneberga och flyttade sistnämnda datum till Floby, där han erhöll arbete smidesmästare J.Gustavsson och reste sex månader senare till Fyrunga, där han arbetade i fyra månaders tid.
Han återvände därpå till Lönneberga , där han övertog smidesmästare K.J. Nilssons smidesrörelse. Smedjan var till en början inrymd i förhyrda lokaler , men 1925 lät innehavaren uppföra egen smidesverkstad, varefter rörelsen överflyttades dit.
Smedjan är utrustad med erforderliga maskiner av modern konstruktion, och firman utför alla förekommande arbeten såsom lantbrukssmide, tillverkning av mjölkvagnar, kälkar, bilvagnar m.m. och utför även hovbeslagning i ett särkilt härför inrättat skostall. Smidesmästare Gustavsson genomgick under exercisen hovbeslagareskola vid regementet.
Gustav Martin Gustavsson var född den 1 april 1895, son till torparen Johan Alfred Gustavsson och hans hustru Charlotta Gustavsson samt gift sedan den 23 december 1920 med Anna Sofia Ingeborg Kvist. De fick den 2 augusti 1921 dottern Margit Eira Sofia.

Billy Thapper