Martin Olssons Trävaruaffär

Martin Olssons Trävaruaffär

Lönneberga. Tel: 52

 

Innehavarens fader, trävaruhandlare Olof Olsson, drev en omfattande trävaruaffär i Lönneberga med ångsågar på olika platser i länet. Han köpte betydande arealer skog. Sågade större delen av virket själv och försålde huvudsakligen produkterna till export, en del levererades dock även inom landet. I denna firma började innehavaren redan efter slutad skolgång praktisera och efter faderns död 1926 övertog han rörelsen. Senare bedriver firman huvudsakligen som agenturrörelse och förmedlar affärer mellan trävarufirmor och förbrukare samt har dessutom en omfattande partiaffär med försäljning till större förbrukare av ved, träkol och sågade trävaror. Olof Martin Olsson är född 1895 och son till  trävaruhandlaren Olof Olsson  o.h.h. Klara född Johansson samt gift sedan den 8 februari1923 med Karin Maria Olsson. Barn: Kerstin född den 5 augusti 1924.

Billy Thapper