Vad kyrkböckerna berättar om Husaren,Fästningsfången och Emigranten Samuel Johan

 

Samuel Johan föddes på soldattorpet Bäckfall i Hessleby socken den 10 maj 1824 föräldrar var Anders Petter Samuelsson-Lifv och hans hustru Catharina Johansdotter fadern var då soldat för Kalmar regemente rote 41 Sandekulla,år 1833 får Anders Petter transport till Rote 102 Haddarp i Lönneberga socken och soldattorpet Sandstugan.

Samuel Johan som är enda barnet ses bo hos föräldrarna i Sandstugan fram till 1839 då han är notrad som flyttad till torpet Björnhorva därifrån flyttar han 1842 till Döderhults socken oklart var han vistades där men 1843 är han åter i Lönneberga.

 

Den 14 febr.1844 antas han som Ryttare för rote 87 Grimmestorps i Ingatorps socken,han är i mönstringsrullan noterad vara 5,8½ fot lång och ogift,det finns inget som tyder på att han någon gång bebodde ryttartorpet i Ingatorp.

Den 21 nov.1845 gifter han sig med pigan Sara Lena/Helena/ Petterdotter som var född i Skuru Bellö socken den 8 juli 1823,Sara Lena är noterad i Sandstugan när de gifter sig så de förefaller ha varit sammanboende en tid,en dryg månad senare den 26 dec.1845 föds en son som döps till Johan Stefanus,sonen avlider den 7 juni 1846 bara drygt ett halvår gammal.

 

Samuel Johan som bor med sin hustru hos föräldrarna förefaller nu ha inlett sin brottsliga bana,han får så kallat interimt avsked som ryttare den 5 febr.1847 det finns ingen orsak till avskedet angiven i mönsterrullorna men man kan väl på goda grunder anta att det var på grund av hans brottslighet,troligt är att han avtjänade flera kortare fängelsestraff redan från 1847 men här får man gå till ev.Domböcker för att få en klarare bild.

År 1853 finns en skrivelse bifogad till kyrkböckerna som lyder:

Vid Aspelands härads sommarting detta år dömdes förre husaren Samuel Johan Andersson Lif från Lönneberga att för rån,kyrkostöld och inbrottsstöld mista lifvet genom halshuggning.

Å kronofogdeämbetet den 2 december 1853 C.Kronholm

En dödsdom som senare kom att omvandlas till livstids fängelse.

 

Hustru Sara Lena bor tillsammans med svärföräldrarna i backstugan Åstugan på Haddarps ägor hon förfaller föra ett utsvävande liv och hon får under Samuel Johans fängelsevistelse tre oäkta barn,hon blir även dömd för första resan stöld i dec.1857 av Vimmerby Rådsturätt till böter eller fängelse vid vatten och bröd i fem dagar och två månaders straffarbete.Svärfar Anders Petter avlider i Åstugan den 19 aug.1855 av hosta. Sara Lena och änkan Catarina bor kvar i Åstugan troligen till början av 1863 då Catarina ses som boende på fattigstugan,hon avlider där den 29 nov.1879 av ålderdom.

Sara Lena återfinns under en period från 1863 bland s.k.försvarslöse personer var dessa bor är oklart,troligen från år 1869 bor även Sara Lena på fattighuset med sitt sista barn,hon avlider på fattigstugan den 17 april 1906 ingen dödsorsak är noterad.

Sara Lenas barn:

Josefina född 5 jan.1852 i Lönneberga,ett gossebarn född den 13 mars 1855 och död samma dag i Hallingebergs socken och en dotter Christina Carolina född 4 mars 1862 i Lönneberga,i inget fall finns någon far till barnen angiven i födelseböckerna.

Dottern Josefina får ett oäkta barn den 12 dec.1876 hon är då noterad som boende på fattighuset,hon gifter sig i maj 1880 med förgyllaren Gustav Svensson från Jönköping och flyttar till backstugan Åkersberg samma år,Josefina får ytterligare fyra barn och hon avlider i Åkerslund 1 sept.1918

Den andra dottern Christina Carolina som har fått efternamnet Elm,växer troligen upp på fattighuset boende hos modern,hon flyttar till Stockholm den 13 dec.1881 och hennes öden är därefter okända.

 

Samuel Johan blev frisläppt från fängelset den 10 juli 1874 och flyttar till ett hus på Lönneberga Kronoboställe i nov.samma år,han är noterad som fästningsfånge och före detta husar,1875 flyttar han till backstugan Lugnet på Svensmåla ägor och 1878 till backstugan Vestrahult på Jernemåla ägor,han utvandrar därifrån den 20 april 1889 till Norra Amerika,hans öden där är f.n.inte kända men han anses ha avlidit före 1910.

 

Samuel bör ha fått träffa som mor i livet efter sin fängelsevistele,sin far fick han däremot inte återse.Samuel och Sara Lena bodde inte tillsammans efter 1874 de är däremot fortfarande noterade som gifta.

Ref:Husförhörslängder,Minestralböcker,Församlingsböcker för Hessleby och Lönneberga

Samt Generalmönsterrullor för Smålands Husarregemente

 

Sammanställt av Stig Karlsson