Studiecirkel om Victor Haak

 

En studiecirkel om Victor Haak, har resulterat i en bok, ”I Victor Haaks fotspår” som kommer att ges ut lagom till julhandeln.

Victor Haak föddes i Lönneberga socken 1874 och dog där 1969, 12 dagar innan sin 95-årsdag. Till yrket var han folkskollärare och kantor under åren 1898 – 1920 i Rumskulla församling och 1921 – 1936 i Kyrkskolan i Lönneberga.

Haak hade många strängar på sin lyra och var en riktig mångsysslare.

Han var LÄRAREN som införde 5-dagarsvecka för eleverna i Lönneberga, trots protester från skolstyrelse och inspektör och det var han som tog med barnen på skolresor till bl.a. Stockholm och Öland.

Han var KANTORN som hade fyra sångkörer i Rumskulla och som startade Kyrkokören i Lönneberga.

Han var DIKTAREN som skrev bl.a. hyllningsdikter och minnesrunor och som gav ut två böcker ”Skrattsalver” och ”Glae mänsker”.

Han var ”DANJEL ve KORSGRINNA” som uppträdde på Skansen ett tiotal år och även reste runt i Sverige och läste sina dikter och historier på dialekt.

Han var FÖRFATTAREN till ”Sockenbeskrivning över Lönneberga” och Rumskullaboken ”Innan sägnerna dö” och ett flertal noveller.

Han var SKÅDESPELAREN som deltog i fem filmer, bl.a. I mörkaste Småland och Flickorna i Småland.

Han var BOTANISTEN som besökt och botaniserat i Sveriges alla landskap.

Han var FISKAREN som ansåg att lördagen hade Gud skapat att fiska på och som passionerad och kunnig metare, hade han ibland sällskap av Albert Engström i ekan.Allt detta och mer därtill, kan du läsa om i boken, som också har många fina bilder bl.a. skolkort från Kyrkskolan.