Torp och backstugor specifikation

Lönneberga sockens Torp och Backstugor.

Sammanställt från Husförhörslängderna 1807 – 1926.

En förteckning över de personer som bott här

Följande är dokumenterade:

 

Nymålas By med Åkarps utjord:

Källeberg

Brånhult

Bomåla

Nyhemmet

Grönhult

Högalund

Lilla Nymåla

Sundsholm

Ängarna

Haga (Ömnerydshagen)

Högerud

Grindsbo

Bäckfalls By samt Haddarps & Järnemålas utjord:

Ekersholm

Johannislund

Ekeberg

Grönäng

Buskestugan

Bäckfall (Kullåkra)

Haddarps By del 1

Stolpäng

Sandstugan

Svenstorp

Orredahl

Hässelholm

Opp- (Upp)stugan

Broholm

Sol-lida

Carlstorp

 

Haddarps By del 2

Brostugan

Åhlstugan

Stolpstugan

Strömsholm

Östraborg a) 1)

Östraborg b) 2)

Charlottenberg

Runeborg

Oskarslund

Dahlsbro

Carlslund

Karlsnäs

Fridensborg

Eriksberg

Faggemåla By 1a

SÅGSTUGAN

BOXHORNA

B.S. SLÄTEMO

SLÄTEMO

BJÖRKMÅSSEN

FÄBRO – FAGERBÄCKEN

ROSENHOLM

JORDBÄCKEN – FAGERHULT

JORDBÄCKEN

Faggemåla By 1b

Histret nr: 1

Histret nr: 2

Histret nr:3

Carlsborg

Rosendal

Lomåla

Faggemåla By 1c

GRANEBERG nr:1

GRANEBERG nr:2

ASKELUND

NYGÅRD

GÅSKULLEN

FÅGELKULLEN

LÖVHORVA

Lidhults By

HÄLLERSNÄS

ADOLFSLUND

BJÖRKELID

LYCKERYD

FREDRIKSBORG

SKARPETRÄDE (A)

SKARPETRÄDE (B) (benämnt Utjorden Skarpeträde)

SKARPETRÄDE (C)

PETTERSLUND

BLOMSTERMÅLA

LINDESBORG

HELLERSTAD

Fjärsfalls By

KRONELUND

EKERYD

ÄSPELUND

SÖRBO

ÄSPENÄS

BLOMSTERÄNG

Saxemåla By

GUMMARP

EDMUNDERYD

EDMUNDERYD

”KVISTES”

ROSENBERG

 

Bockfalls By del 1

STENSNÄS

LILLA GÖLHULT

GÖLHULT

SANDBÄCKEN

HEMMINGSMÅLA

LUNDDAL

KÄLLERYD

LIDHEM

 

Bockfalls By del 2

BÄCKHULT

SANDHULT

VAKTHEM

MOSTUGAN

JOHANSBERG

SLÄTÄNG

ÅLUND

ÄNGANÄS

Backstugan ÄNGANÄS

ALPHYDDAN

SÄLDEBACKEN

FLOSTAD

Tjurefalls  By.

PETERSLUND

LUNDEN

MOLID

GÖTA KANALS