Verkstaden vid Ålund

Verkstaden byggdes 1905 och ersatte då en tidigare smedja och verkstad i närheten av Lönneberga station. Där hade år 1900 startats tillverkning av tändkulemotorer, som drevs med fotogen. En av initiativtagarna var Carl Oskar Pettersson som tillsammans med fyra andra personer bildat bolaget  Lönneberga Mekaniska Werkstad, Dunberg, Pettersson & Compani.

Efter 1905 fortsatte Carl Oskar Pettersson tillsammans med sina söner Albin och Ernst motortillverkningen.

Ett 50-tal motorer om 2,4 respektive 6 Hkr uppges ha levererats,    bl a till köpare på Öland och i Västergötland. Tillverkningen upphörde på 1920-talet och omfattade även tröskverk och stickhyvlar.

Den motor som finns restaurerad i verkstaden är det hittills enda kända kvarvarande exemplaret av Dunberg, Pettersson motorn (eller ska den heta Lönneberga motorn?). Det är alltså ingen Haddarpsmotor som tidigare uppgivits.

Motorn som drev verkstadens hela maskinutrustning och intilliggande snickarbod var tidigare placerad utanför byggnaden uppe på kullen bakom verkstaden, men den togs bort när driften elektrifierades.

En horisontal axel går genom hela verkstaden ut i det fria och in i snickarboden. I utrymmet mellan husen kunde man koppla på ett drivhjul till vedkap och stickhyvel.

En stor mängd föremål vittnar om verkstadens olika användningsområden genom åren: Smedja, motorverkstad, försäljning och reparation av cyklar, mopeder och motorcyklar, rörmokeri mm.

Verkstaden skänktes 1992 till Lönneberga Hembygdsgille av Barbro Lönnehed, vars man Rune var sonson till Carl Oskar Pettersson , och själv under många år använde verkstaden.