Victor Haak

Gamla fattigstugan som var den första fristående här i socknen, byggdes 1846. Där föddes Anders Johan Victor Haak den 22 april 1874. Victor Haak, hans mor Lovisa och mormodern Stina Greta Haak bodde i en kammare, än på nedre botten, än i röstrummet ovanpå. Båda åt öster mot kyrkan. Victor Haaks mor var den första ”regentskan ” där. Victor Haak studerade till folkskollärare i Linköping. Han tjänstgjorde höstterminen 1896 som vikarierande folkskollärare, klockare och organist i Flisby församling, Jönk. Län.

Han höll i en sex veckors fortsättningsskola 1897 i Övre Ulleruds församling, Värmlands Län och vikarierade vårterminen samma år i Grååsens folkskola i Valbo församling, Gävleborgs Län. Efter vikariat höstterminen 1897 i Börrums kyrkskola, Östergötlands Län, valdes Victor Haak den 9 oktober 1897 till ordinarie lärare vid Ljusnefall – Ventzelholms folkskola i Rumskulla. Platsen tillträddes den 1 januari 1898. Här blev han kvar i 24 år.

Den 7 aug. 1921 valdes Victor Haak till ordinarie folkskollärare, klockare och organist i Lönneberga församling. Platsen tillträddes den 1 jan. 1922. Han gifte sig den 6 juli 1901 med Alma Cecilia Johansson, född 28/12 1873, dotter till nämnde-mannen Johan August Larsson i Ragnhildstorp och hans maka Johanna Vernersdotter från Hamra, Rumskulla. Victor Haak avgick med pension den 30 juni 1936. Victor Haak dog den 10 april 1969, 12 dagar innan 95-årsdagen. Hustrun Alma dog den 28 september 1967, 93 år.

Victor var en hängiven fiskare och glömde därför lätt bort både tid och rum

FOLKSKOLEINSPEKTÖRENS BESÖK.
10 mars 1946 Hela historien är en dikt.

Solen sken å vinden smekte
milt en sommarda.
Ungarna va ut’ å lekte,
men på sjön va ja,
glömde bort, att tiden fore,
önskade mej frihet, vore
pensionerad, gammal, grå,
för att nöjd få meta då.

Bäst ja satt så glad i fören
av min lilla båt,
kom helt plötsligt inspektören
gående däråt.
Skolan skulle börjts ve nio,
fastän klockan slagit tio.
Ja blev så i grund förskräckt,
som om blixten himlen spräckt.

Snopen drog ja kvickt upp stenen,
som höll ekan fast.
Vem som helst kan fatta scenen,
när det kom i hast:
-Hur går fisket för dej, Vicke?
-Åjo, bra! Ja klager icke.
-Nej, men skolan, kan ja si,
sinker allt en väldi ti.

Böcker: ”Innan sägnerna dö” En beskrivning över Rumskulla socken.
”Sockenbeskrivning över Lönneberga”
”Glae mänsker”
”Skrattsalver”.

Under pseudonymen ” Danjel vid Korsgrinna ” uppträdde han som bygdetalare på bl.a. Skansen i Stockholm.
Medverkade i filmer bl.a. ” Flickorna i Småland ”, ” i mörkaste Småland” och ” Saltstänk och Krutgubbar ” Hans dikter på smålänskt landsmål var införda i flera huvudstadstidningar, mest i Svenska Dagbladet.